slapos.git
11 years agoXwiki instantation recipe.
Łukasz Nowak [Thu, 26 May 2011 13:50:50 +0000 (15:50 +0200)]
Xwiki instantation recipe.

11 years agoVifib instantiation recipe.
Łukasz Nowak [Thu, 26 May 2011 13:48:46 +0000 (15:48 +0200)]
Vifib instantiation recipe.

11 years agoImport some important instantiation recipes.
Łukasz Nowak [Thu, 26 May 2011 13:44:32 +0000 (15:44 +0200)]
Import some important instantiation recipes.

11 years agoImport base recipes.
Łukasz Nowak [Thu, 26 May 2011 13:41:28 +0000 (15:41 +0200)]
Import base recipes.

11 years agoRepository initialisation.
Łukasz Nowak [Thu, 26 May 2011 12:40:26 +0000 (14:40 +0200)]
Repository initialisation.