Write minimalistic setup in order to merge recipes.
[slapos.git] / README.txt
2011-05-26 Łukasz NowakWrite minimalistic setup in order to merge recipes.