Provide wrapper for daemons.
[slapos.git] / slapos / recipe / zabbixagent / __init__.py
2011-06-13 Łukasz NowakProvide wrapper for daemons.
2011-06-13 Łukasz NowakExtend minimum skeleton for zabbix agent.
2011-06-13 Łukasz NowakBlah, rename correctly (it is only agent)