PROJECT_MOVED -> https://lab.nexedi.com/nexedi/slapos
[slapos.git] / stack / monitor / wrapper.in
1 #!${dash-output:dash}
2 {{ content }}