Start to test all json schema and files.
[slapos.git] / slapos / recipe / test / __init__.py
1