wip for json schema
[slapos.git] / software / slapos-in-partition / README.txt
1 XXX TODO