Remove more developer chosen names.
[slapos.git] / README.txt
1 slapos.UNKOWN_NAME_TODO
2 =======================