Allow to compile on really recent gcc.
[slapos.git] / README.txt
1 slapos.cookbook
2 ===============
3
4 Cookbook of SlapOS recipes.