Merge branch 'master' into slapos
[slapos.git] / .gitignore
1 *pyc
2 build
3 dist
4 slapos.cookbook.egg-info