slapos_web: fix for rename destroy hosting_subscription ui
authorAlain Takoudjou <alain.takoudjou@nexedi.com>
Thu, 13 Aug 2015 16:20:51 +0000 (16:20 +0000)
committerAlain Takoudjou <alain.takoudjou@nexedi.com>
Fri, 14 Aug 2015 12:59:10 +0000 (12:59 +0000)
commit0c88f9ec8a862328fd290ec57656cd7d2dc06e1f
treef5c82e7180789d14219360e8353a8737836a64ef
parent923f7bc0dd5b803b9c0ac683ee9479f0f5a68937
slapos_web: fix for rename destroy hosting_subscription ui
master/bt5/slapos_web/SkinTemplateItem/portal_skins/vifib_hosting/Base_warnBeforeDestroyJS.xml
master/bt5/slapos_web/SkinTemplateItem/portal_skins/vifib_hosting/HostingSubscription_renameAsWeb/your_new_title.xml
master/bt5/slapos_web/SkinTemplateItem/portal_skins/vifib_hosting/HostingSubscription_viewAsWeb.xml
master/bt5/slapos_web/SkinTemplateItem/portal_skins/vifib_hosting/HostingSubscription_viewAsWeb/my_destroy_warn_message.xml
master/bt5/slapos_web/SkinTemplateItem/portal_skins/vifib_hosting/HostingSubscription_viewAsWeb/my_rename_button.xml
master/bt5/slapos_web/SkinTemplateItem/portal_skins/vifib_hosting/HostingSubscription_viewAsWeb/my_short_title.xml [copied from master/bt5/slapos_web/SkinTemplateItem/portal_skins/vifib_hosting/HostingSubscription_viewAsWeb/my_destroy_warn_message.xml with 74% similarity]
master/bt5/slapos_web/SkinTemplateItem/portal_skins/vifib_hosting/HostingSubscription_viewAsWeb/my_title.xml